Odvjetnički ured

ANA BUKŠA

Zastupanje
i pravno savjetovanje

Odgovori na sva Vaša pravna pitanja

U gotovo petnaest godina rada u odvjetništvu, kako s domaćim tako i inozemnim klijentima, stekla sam značajno iskustvo u širokom spektru područja prava, s osobitim fokusom na trgovačko pravo i pravo trgovačkih društava te porezno pravo. U svom radu, ravnopravno se služim hrvatskim i engleskim jezikom, uz pasivno poznavanje talijanskog i ruskog jezika. Cilj mi je svojim klijentima pružiti sveobuhvatnu pravnu pomoć, na način koji će najbolje odgovarati njihovim poslovnim ciljevima i najmanje opteretiti njihovo poslovanje. 

 • 2007. g. – diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
 • 2008. g. – počela raditi kao odvjetnički vježbenik
 • 2008. g. – imenovana stalnim sudskim tumačem za engleski jezik
 • 2009.g. – položila pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske
 • 2013. g. – upisana u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore
 • 2015. g. – sudjelovala u European Lawyers’ Programme pri Faculty of Advocates u Edinburghu, Škotska
 • 2016.g. – položila Aptitude Test for EU Qualified Lawyers pri Law Society of Scotland
 • 2022.g. – otvorila samostalni odvjetnički ured

Pr(a)vi korak prema rješenju

Odvjetnički ured u centru Rijeke!

Rijeka, Ive Marinkovića 12, II. kat
 

TRGOVAČKO PRAVO

 • pravno savjetovanje prilagođeno poslovnim potrebama klijenta
 • zastupanje u pregovorima i pravno savjetovanje o strukturiranju namjeravanih transakcija
 • sastavljanje i pravna analiza trgovačkih ugovora
 • zastupanje u sporovima pred trgovačkim sudovima i u postupcima alternativnog rješavanja sporova

PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

 • savjetovanje o pravnim aspektima organizacije i poslovanja trgovačkih društava i ostalih poslovnih subjekata
 • zastupanje u pregovorima i pravno savjetovanje o strukturiranju namjeravanih transakcija
 • sastavljanje i analiza pravnih akata o osnivanjima, akvizicijama, promjenama (promjene u članstvu, upravi i sl.), statusnim promjenama (pripajanja, spajanja, podjele) te likvidaciji trgovačkih društava
 • pravna dubinska analiza (due diligence)
 • zastupanje u postupcima pred sudskim registrom nadležnog trgovačkog suda
 • zastupanje u sporovima pred trgovačkim sudovima i u postupcima alternativnog rješavanja sporova
 • sveobuhvatna pravna podrška u organizaciji (sastavljanje menadžerskih ugovora, pravno savjetovanje i sastavljanje ugovora i drugih akata iz područja radnog prava) i poslovanju (pribava dozvola, zaštita intelektualnog vlasništva, zastupanje u pregovorima s bankama i drugim financijskim institucijama i sl.)
 • zastupanje u prekršajnim postupcima proizašlim iz obavljanja djelatnosti trgovačkog društva

NAPLATA POTRAŽIVANJA

 • zastupanje u ovršnim postupcima (sastavljanje prijedloga za ovrhu i ostalih podnesaka, zastupanje na ročištima)
 • zastupanje u predstečajnim i stečajnim postupcima (sastavljanje prijedloga za otvaranje stečaja, prijave tražbina, zastupanje na ročištima, zastupanje na skupštini/odboru vjerovnika)

POREZNO PRAVO

 • pravno savjetovanje o pitanjima poreza i drugih javnih davanja
 • zastupanje u poreznim postupcima, prekršajnim postupcima pred Poreznom upravom i upravnim sporovima

NEKRETNINE

 • pravno savjetovanje o strukturiranju transakcija u vezi s nekretninama
 • sastavljanje i pravna analiza ugovora o stjecanju/promjenama/prestanku stvarnih prava na nekretninama (ugovori o kupoprodaji i darovanju nekretnina, ugovori o osnivanju služnosti, ugovori o osnivanju hipoteke i sl.)
 • sastavljanje i pravna analiza ugovora o zakupu i najmu nekretnina
 • zastupanje u postupcima pred zemljišnoknjižnim odjelom nadležnog suda
 • zastupanje u imovinsko-pravnim sporovima (utvrđenje i zaštita prava vlasništva i sl.)

Imate pitanja?

Zakažite termin već danas!